Малчдад хүргэх хүмүүнлэг тусламжийн цуваа хөдөллөө

Фонт: + -
2018-03-09


Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь Олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны Гамшгийн яаралтай тусламжийн сангийн санхүүжилтээр “цагаан зуд”-тай байгаа 7 аймгийн 25 сумын 2500 малчин өрхөд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж байна. Тусламжийн цуваа өнөөдөр буюу 3-дугаар сарын 9-нд Улаанбаатар хотоос орон нутгийг чиглэн замд гарлаа.

Энэхүү тусламж нь цагаанаар зудархуу байгаа 7 аймгийн

  • • 200 хүртэлх малтай, мал аж ахуйгаас өөр орлогын эх үүсвэргүй малчин өрх,
  • • 16 хүртэлх насны 3-аас дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эх
  • • 60-аас дээш насны харж хандах хүнгүй өндөр настан
  • • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүхий малчин өрх
  • • 16 хүртэлх насны 5-аас дээш хүүхэдтэй малчин өрхүүдэд олгогдох юм.

Энэ удаагийн хүмүүнлэг тусламжаар Архангай, Төв, Увс аймгийн 15 cумын 1500 өрх тус бүрт 240.000 мянган төгрөгийн бэлэн мөнгөний тусламж, Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь аймгийн 10 сумын 1000 өрхөд хүнсний багц, малын эрдэс тэжээлийн багц олгогдох юм.  

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь өнгөрсөн 2017  оны 12-дугаар сард Их Британийн Улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран “Цаг уурын урьдчилсан мэдээнд суурилсан санхүүжилт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 12 аймгийн 40 сумын 2000 малчин өрхөд бэлэн мөнгө /өрх тус бүрт 240.000 төгрөг/, өрх тус бүрт 115000 төгрөгийн өртөг бүхий малын эрдэс тэжээлийн багцийг хүргүүлсэн билээ.

Мөн 2017 оны 12-дугаар сард  “Гамшгийн үеийн яаралтай тусламж” төслийн хүрээнд Төв, Өвөрхангай аймгийн 13 сумын малчин өрхөд хүмүүнлэгийн тусламжийн 15.000 боодол өвс олгосон билээ.


Бусад мэдээ