Мэдээ

Өнөөдөр сүрьеэтэй тэмцэх өдөр. Анх 1882 оны гуравдугаар сарын 24-ний өдөр доктор Роберт Коч сүрьеэгийн вирусыг анх илрүүлсэн байдаг. Үүнээс хойш зуун жилийн дараа буюу 1982 оны гуравдугаар сарын 24-ний өдрийг “Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр” болгон ...

Үргэлжүүлж унших

Олон Улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны Urban Hub-ын дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Хөдөө орон нутгаас шилжин ирсэн гэр бүлийн гамшгийн эрсдэлийг даван туулах чадавх болон амьжиргааг дэмжих" төслийн хүрээнд “Гамшгийн эрс...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг Глобал сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хот дахь гэр оронгүй тэнэмэл иргэдийн дунд сүрьеэгийн идэвхтэй илрүүлэлт, эмчилгээ, хяналт болон нийгмийн дэмжлэг” төсли...

Үргэлжүүлж унших

Олон Улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны Urban Hub-ын дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Хөдөө орон нутгаас шилжин ирсэн гэр бүлийн гамшгийн эрсдэлийг даван туулах чадавх болон амьжиргааг дэмжих" төслийн хүрээнд “Гамшгийн э...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны санхүүжилтээр эмзэг бүлгийн иргэдэд хүнсний багцын тусламж үзүүлэх тул доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг...

Үргэлжүүлж унших

Уул уурхайн “Мэйжор Дриллинг Монгол” ХХК-ний дэмжлэгээр Монголын улаан загалмай нийгэмлэг хөл хорионы үед хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй, орлогогүй болсон 200 өрхөд хүнсний тусламж үзүүллээ. Хүнсний тусламжийг нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Ч...

Үргэлжүүлж унших