Мэдээ

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь эрх бүхий аж ахуйн нэгжүүдийг техник хэрэгсэл нийлүүлэх битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Нийлүүүлэх төхөөрөмжүүдийн тоо ширхэг, үзүүлэлтийг нь доорхи хүснэгтээс үзнэ үү. Зөөврийн ком...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь Олон Улсын Улаан Загалмай, Улаан Хавирган Сар Нийгэмлэгүүдийн Холбоотой хамтран хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх зорилгоор доорхи бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг битүүмжилсэн үнийн саналаа ирүүлэхийг ...

Үргэлжүүлж унших

Өнгөрсөн 3 болон 4 сарын эхээр нийт нутгийг хамарсан хүчтэй шороон болон цасан шуурганы улмаас байгалийн гамшигт үзэгдэл болсон. Байгалийн гамшигт үзэгдэлд нэрвэгдсэн аймгийн нөхцөл байдлын мэдээнд тулгуурлан Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Олон у...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Австралийн Улаан загалмайтай хамтран хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааны хүрээнд доорх дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.procurementdm@re...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоотой хамтран хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааны хүрээнд доорх дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн с...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааны хүрээнд доорх дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.procurementdm@redcross.mn хаягаар Битүүмжилсэн ...

Үргэлжүүлж унших