Мэдээ

Ус цаг уур, орчны мэдээллийн хүрээлэнгээс боловсруулан гаргасан 2020 оны 1 дүгээр сарын 2-ны “Зудын эрсдэлийн зураг”-аар нийт 8 аймгийн нутаг дэвсгэрийн 20-оос дээш хувь нь зудын нэн өндөр эрсдэлтэй гарсан тул Монголын улаан загалмай нийгэмл...

Үргэлжүүлж унших

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яам, "Пийпл ин Нийд" Олон улсын төрийн бус байгууллага, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон “Брийт Монголиа” ТББ хамтран "Цэвэр гар" аяныг өрнүүлж байгаа бөгөөд Монголын улаан загалмай ний...

Үргэлжүүлж унших

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор жил бүрийн гуравдугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийн лхагва гарагийг “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр” болгон зохион байгуулж байхаар шийдсэн бөгөөд энэ өдөр ө...

Үргэлжүүлж унших

Монгол Улсын Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагааны тулгамдсан асуудлаар судлаач эрдэмтэд, оюутан сурагчдын дунд “Газар хөдл...

Үргэлжүүлж унших

Жилийн бүрийн 3 дугаар сарын 1-нд дэлхий нийтээр Олон Улсын Иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдэглэдэг уламжлалтай. Монгол Улс олон улсын Иргэний хамгаалалтын байгууллагад 1992 онд ажиглагч гишүүнээр, 2002 оны 11 дүгээр сард жинхэнэ гишүүнээр элсэж, з...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 13.2.4-д заасны дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллага нь гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, оршин б...

Үргэлжүүлж унших