Санхүү, аж ахуйн алба

Нийтэлсэн өдөр: 2000 оны 1-р сарын 1. Бямба гариг.

ЗОРИЛГО

\r\r

Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдаж буй санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэхэд гишүүд, дэмжигчид, хандивлагчдыг идэвхтэй татан оролцуулж, улаан загалмайн маркетинг, бизнесийн удирдлага, менежментийг сайжруулах замаар хөрөнгө арвижуулах, орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

\r\r

 

\r\r

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

\r\r

- Гишүүдийн татвар хураалтыг тогтмолжуулах
\r- Байгууллага хамт олноороо Улаан загалмайн гишүүн байгууллага болох хөдөлгөөн өрнүүлэх
\r- Улаан загалмайн үйл ажиллагаа, хүмүүнлэгийн үйлстэй холбогдолтой төсөл хөтөлбөр боловсруулж дэмжлэг авах
\r- Хүмүүнлэгийн санд мөнгөн хандив оруулах
\r- Хүмүүнлэгийн зориулалттай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нийлүүлэх, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээ байгуулан хамтран ажиллах
\r- Зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах