Үнийн санал авах тухай

Нийтэлсэн өдөр: 2020 оны 12-р сарын 17. Пүрэв гариг.

Коронавируст халдварын голомтот бүсэд ажиллаж байгаа сайн дурын ажилтнуудад гар ариутгал, ариутгалын бодис олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.


Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.
Бичиг баримтын жагсаалт:
1. Компанийн танилцуулга /Бүтээгдэхүүний танилцуулгыг хавсаргах/
2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
4. Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацаа, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг дурдах/
5. Бүтээгдэхүүний дээж 
Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 цаг 00 минут 
Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр, утас 7777-0508

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

  1. Компанийн танилцуулга /Бүтээгдэхүүний танилцуулгыг хавсаргах/
  2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
  3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
  4. Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацаа, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг дурдах/
  5. Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 21ий өдрийн 12 цаг 00 минут

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр, утас 7777-0508Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга /Бүтээгдэхүүний танилцуулгыг хавсаргах/

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

4.    Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацаа, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг дурдах/

5.    Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 21ий өдрийн 12 цаг 00 минут

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр, утас 7777-0508