Сүрьеэгийн 3 дугаар улирлын сургалт боллоо.

Нийтэлсэн өдөр: 2019 оны 9-р сарын 1. Ням гариг.

Глобал сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй  “Улаанбаатар хот дахь гэр оронгүй тэнэмэл иргэдийн дунд сүрьеэгийн идэвхтэй илрүүлэлт, эмчилгээ, хяналт болон нийгмийн дэмжлэг” төслийн 3 дугаар улирлын сургалт боллоо.


Сургалтанд  Нийслэлийн дүүргүүдийн Улаан загалмай хорооны  Арга зүйч,  сайн дурын идвэхтэн, хамтран ажилладаг байгууллагын төлөөлөл,  цагдаагийн албан хаагч нар болон Дөлгөөн минж  Өлзийт асар ТББ төлөөлөл оролцлоо.

Сургалтыг  Глобал сангийн төслийн мэргэжилтэн С.Ганзаяа ХӨСҮТ ийн эмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Р.Дорждэрэм нар чиглүүлэн явууллаа.