АНХНЫ ТУСЛАМЖ, АМЬ НАС АВАРНА

Нийтэлсэн өдөр: 2019 оны 4-р сарын 10. Лхагва гариг.

Төв аймгийн улаан загалмай хороо 27 сумын малчин өрхүүдэд хүрч ажиллахаар төлөвлөсөн. Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу энэ сард Жаргалант, Баянчандмань сумын малчдад Эрүүл мэнд солилцсон юм. Мөн 3 сард Анхны тусламж, түлэгдэлт гэсэн сэдвүүдээр богино хэмжээний Анимэйшн бэлтгэж “Төв” телевизээр олон удаагийн давталттай нэвтрүүлж, иргэдэд анхны тусламжийн талаарх мэдээлэл, ойлголтыг олгож байна.