Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хөтөлбөр


ЗОРИЛГО

 

МУЗН-ийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг улам бүр өргөжүүлэх, Олон улсын улаан загалмай, улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоо, олон улсын улаан загалмайн хороо болон улс орнуудын үндэсний нийгэмлэгүүдтэй байнгын нягт харилцааг хөгжлүүлж ажиллана.

 

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

  • Үндэсний нийгэмлэгүүдтэй харилцах хоёр талын хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргах стратегийн шинэ түншлэлийг хөгжүүлэх
  • Үндэсний нийгэмлэгүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, үндэсний нийгэмлэг, аймаг хотуудын хооронд шууд харилцаа тогтоох
  • Хамтын ажиллагааны хүрээнд төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, харилцан төлөөлөгч солилцох
  • Үндэсний нийгэмлэгүүдийн удирдагчдын болон түншлэлийн уулзалт зохиох
  • Олон улсын хэмжээний хурал, зөвөлгөөн, форум зохион байгуулах