МУЗН стратеги 2020

Фонт: + -
2014-10-06


 

Стратеги төлөвлөгөө нь Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох тулгуур баримт бичиг мөн. 

Өнгөрсөн хугацаанд МУЗН “Стратеги-2015“-ыг хэрэгжүүлж ирсэн үйл ажиллагааныхаа ололт, амжилт, сургамжид тулгуурлан, хурдацтай өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж байгаа нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн МУЗН-ийн хөгжлийн 2020 он хүртлэх бодлогыг тодорхойлж байна.

МУЗН нь Монгол оронд хүмүүнлэг, ардчилсан, иргэний нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Олон Улсын Улаан Загалмай/Улаан Хавирган Сар Нийгэмлэгүүдийн Холбооны «Стратеги- 2020»-ийг үндэсний хүрээнд хэрэгжүүлэхэд тэргүүлэх ач холбогдол өгч ажиллана.

 

Дэлгэрэнгүйг доорх хаягаар ороод татаж авна уу. Баярлалаа

 

Хүмүүнлэгийн үйлсийн төлөө хамтдаа